Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojui ugdymui (kuruojančio pradines klases) pareigoms užimti (1 et.)

posted in: Laisvos darbo vietos | 0

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (kuruojančio pradines klases) pareigybė priskiriama – biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei (I). Pareigybės lygis – A2.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga organizuoti ugdymo procesą pradinėse klasėse, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 12,30 iki 12,65.