Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojui ugdymui (kuruojančio pradines klases) pareigoms užimti (1 et.)

posted in: Laisvos darbo vietos | 0

Konkursą skelbia Vilniaus Vydūno progimnazija, biudžetinė įstaiga, Įsruties g. 3, Vilnius, kodas 306009596

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (kuruojančio pradines klases) pareigybė priskiriama – biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei (I). Pareigybės lygis – A2.

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga organizuoti ugdymo procesą pradinėse klasėse, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 12,30 iki 12,65.

Darbo pobūdis, pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai, kurie privalomai pateikiami:

  • Prašymas dalyvauti konkurse
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
  • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos
  • Gyvenimo aprašymas (CV)
  • Užpildyta pretendento anketa

Dokumentai pateikiami iki 2023-05-30 (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (el. būdu per VATIS prašymų teikimų modulį)

(Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 d.d., jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.)

Skelbimas galioja nuo 2023-05-16 iki 2023-05-30.

Kontaktinė informacija: tel. +370 645 98679, el.p. rastine@vydunoprogimnazija.vilnius.lm.lt