3-4 klasių anglų kalbos olimpiada „Best in English“

posted in: Naujienos | 0

Lapkričio 17 d. vyko Vydūno progimnazijos 3-ių ir 4-ų klasių anglų kalbos olimpiada Best in English, kurią organizavo ir pravedė anglų k. mokytoja Sigita Daugirdienė. Olimpiadoje entuziastingai dalyvavo gausus būrys moksleivių, anglų kalbos „žiniukų“, kurie ryžosi išbandyti savo jėgas anglų kalbos srityje, o taip pat vieni su kitais pasivaržyti anglų kalbos mokėjimu. Šis edukacinis renginys paskatino mokinius domėtis užsienio kalbomis, ugdė mokinių savarankiškumą, kritinį mąstymą, suteikė mokiniams galimybę įsivertinti savo anglų kalbos žinias, padėjo atpažinti ir atskleisti gabių mokinių kalbinius gebėjimus.

Mokiniai atliko tekso suvokimo ir įvairias kalbos vartojimo užduotis. Olimpiados dalyviai parodė geras ir labai geras anglų kalbos žinias. Džiaugiamės jų aktyvumu ir siekiu tobulėti, pasitinkant sudėtingesnius iššūkius. Tarp 3-ių klasių mokinių geriausias anglų kalbos žinias parodė 3 g kl. mokinė Nwafor Olive Kamsiyochukwu (mokytoja J. Šaveiko), kuriai atiteko I-oji vieta, II-ja vieta pasidalino 3 a kl. mokinė Aistė Balčaitytė ir 3 c kl. mokinys Mantas Simutis (jų mokytoja S. Daugirdienė), o 3 g kl. mokinė Urtė Valiūnaitė (mokytoja S. Daugirdienė) užėmė III-ją vietą. 4-ų klasių mokinių grupėje I-ąją vietą užėmė 4 e kl. mokinė Gytė Urbonaitė (mokytoja S. Daugirdienė), II-ąją vietą laimėjo 4 e kl. mokinys Benas Šimanauskas (mokytoja S. Daugirdienė), o III-sios vietos laimėtojomis tapo 4 c kl. mokinės Rytė Minikauskaitė (mokytoja J. Šaveiko) ir Vitarė Kriukaitė (mokytoja Svetlana Venclovienė). Olimpiados nugalėtojams įteikti prizininku diplomai.

Sveikiname prizininkus, didžiuojamės jų anglų kalbos pasiekimais ir linkime jiems geros kloties ateityje.

Anglų kalbos vyr. mokytoja Sigita Daugirdienė