Atnaujinant ugdymo turinį, kryptingai siekiama stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą ir sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus.

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

UTA įgyvendinimas vyks dviems etapais:

  • nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradinio ugdymo 1 ir 3 klasėse, pagrindinio ugdymo 5 ir 7 klasėse;
  • nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradinio ugdymo 2 ir 4 klasėse, pagrindinio ugdymo 6 ir 8 klasėse.

Įsakymai dėl bendrųjų programų įsigaliojimo:

Ugdymo turinio atnaujinimas.

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai.

Atnaujinto turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas