Vilniaus Vydūno progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarka

2022–2023 mokslo metų ugdymo planas

Vilniaus Vydūno progimnazijos smurto ir/ar patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Vilniaus Vydūno progimnazijos reagavimo į smurtą ir patyčias ir pagalbos joms įvykus planas

Vilniaus Vydūno progimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2023 – 2025 m. prevencijos priemonių planas

Vilniaus Vydūno progimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas