Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas Žemėje, atneša savo akmenį. (Ralfas Voldas Emersonas)

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo funkcijos:

• įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
• siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
• numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;
• veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, kurių metu šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
• šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę (mokytojus, tėvus) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

Logopedinių pratybų metu:

• atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
• lavinama foneminė klausa;
• mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
• mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
• mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
• tobulinama kalbos gramatinė sandara;
• tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
• turtinamas žodynas;
• ugdoma rišlioji kalba.

Vydūno progimnazijos logopedės:

Vaida Butkuvienė: El. paštas vaida.butkuviene@vydunoprogimnazija.lt

Agnė Ilonė: El. paštas agne.ilone@vydunoprogimnazija.lt