Dailaus rašto konkursas „Atrask rašto paslaptį“

posted in: Straipsniai | 0

„Rašysena tokia pat nepakartojama, kaip ir pirštų atspaudai. Kiekviena kilpelė, kiekvienas užraitėlis praneša apie rašančiojo privalumus, apie pomėgius ir polinkius, apie praeitį ir kartais net apie ateitį” (Cash Peters).

Spalio mėnesį mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo 2022 m. Vilniaus miesto 2–4 klasių mokinių dailaus rašto konkurso „Atrask rašto paslaptį“ atrankoje. Mokiniai stengėsi dailiai ir taisyklingai parašyti tekstą „Vilniaus legenda“. Konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Konkursas skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui.

Vertinimo kriterijai: rašto aiškumas, tolygumas, darbo estetika. Po vertinimo komisijos išvadų atrinktas 2d klasės mokinės Gabrielės Savičiūtės darbas (mokytoja Audra Rygertienė). Linkime Gabrielei sėkmės Vilniaus miesto mokinių dailaus rašto konkurse, jos darbas bus pristatytas į Vilniaus šv. Kristoforo progimnaziją. Gaila, kad iš 3-4 klasių neatrinktas nei vieno mokinio darbas.

Mokytojos Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė ir Birutė Rimšelienė