Elektroninės patyčios

7B klasės mokiniai klausėsi vieno bendraklasio mamos teisininkės paskaitos apie elektronines patyčias. Paskaitoje buvo akcentuojama, kad patyčios pasireiškia: įžeidinėjimu, šmeižimu, apsimetimu kitu asmeniu ir kenkimu kito asmens reputacijai, paviešinimu asmeninės apie kitą asmenį informacijos, kurios tas asmuo neviešina, atstūmimu ar nepriėmimu į draugų grupę, persekiojimu, įvairių situacijų filmavimu, fotografavimu ir įkėlimu į viešą erdvę bei platinimu internete.

Teisininkė patarė, ką daryti, jei patiri patyčias: pranešti suaugusiam asmeniui – mokytojui, tėvams; ištrinti tą, kuris tyčiojasi iš draugų, užblokuoti jį; nekeršyti, neatsilyginti tuo pačiu; užstoti nukentėjusį nuo patyčių, palaikyti, padėti jam; jei neturite kam pasakyti, pasiguosti – paskambinti į vaikų liniją.

Buvo akcentuota, kad kas įkelta į internetą, ten visada lieka, net jei ištrini; elektroninės patyčios yra nusikaltimas; likti anonimišku, nežinomu – neįmanoma (nustatoma, net jei keičiamas IP adresas, kiti naršymo požymiai); elektroninės patyčios gali sukelti daug neigiamų padarinių ne tik skriaudą patiriančiam asmeniui, bet ir skriaudėjui.

Mokiniai suprato, kad patyčios yra didelė žala ir pasiryžo niekada nesityčioti iš kitų.

Į pradžią: Home
Facebook