Mokinių priėmimas

posted in: Naujienos, Pranešimai | 0

Rugpjūčio 21 d. kvietimai į 3, 4, 6, 7, 8 klases.

Birželio 13 d. priėmimas į 1, 2, 3, 5 klases

Birželio 7 d. Kvietimai į 1-ą klasę

Birželio 7 d. Laukiantys eilėje į 1-ą klasę

Birželio 7 d. Kvietimai į 3, 5, 7, 8 klases

Kviečiami į 1-ą klasę

Laukiantys eilėje į 1-ą klasę

Kviečiami į 3,4,5-ą klases

Nuo kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti elektroniniu būdu – https://svietimas.vilnius.lt/ . Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.

 • Prašymai per e. sistemą teikiami tais kalendoriniais metais, kuriais vaikas:
  • pradeda lankyti mokyklą;
  • keičia ugdymo programą (pereina iš 4 klasės į 5 klasę);
  • pereina mokytis į kitą mokyklą;
  • naujai atvykę mokiniai.
 • Priėmimas Vilniaus mieste vykdomas teritoriniu principu, t. y. remiantis gyventojų deklaruota gyvenamąja vieta. Faktinė gyvenamoji vieta jokios įtakos priėmimui neturi (jokios nuomos sutartys negalioja).
 • Kiekvienai ugdymo įstaigai Vilniaus mieste priskiriamos aptarnavimo teritorijos, todėl pirmiausia siekiama užtikrinti mokymosi prieinamumą pagal bendrojo ugdymo programas asmenims, gyvenantiems Savivaldybės mokykloms priskirtose mokyklų aptarnavimo teritorijose.
 • Esant laisvų vietų į Savivaldybės mokyklas gali būti priimami asmenys, gyvenantys kitose Savivaldybės mokyklų aptarnavimo teritorijose.
 • Likus laisvų vietų į Savivaldybės mokyklas, kai visi vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje, yra priskirti į ugdymo įstaigas, gali būti priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybėje. Šie vaikai priimami pagal grafiką, kuris tvirtinamas Savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo įsakymu.
 • Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę) – toje pačioje mokykloje, TEIKIA PRAŠYMĄ PER E.SISTEMĄ (jiems užtikrinamas priėmimas be eilės, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos).
 • Koreguoti prašymą nuo birželio 10 d. gali tik gyventojai, kurie negavo nei vieno kvietimo ar nepasirašė sutarties per 30 dienų, kai pasirašymo terminas jau yra suėjęs.
 • Prašymai mokytis nagrinėjami mokyklose gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami TIK per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantis ir negali būti užskaitomi.
 • Norint pavėluotai pridėti dokumentus, gyventojai turi kreiptis į Nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją ir tik gavus teigiamą sprendimą, dokumentai gali būti prisegti prie prašymo.
 • Prašymų teikimas užsienio šalių piliečiams:
  • Bendrojo ugdymo specialistai padeda pateikti prašymą, tik tais atvejais kai prašymo tiekėjas ar/ir vaikas neturi asmens kodo. Visais kitais atvejais prašymai nebus tenkinami ir bus grąžinami gyventojams.
  • Prie užpildytos formos reikalingos dokumentų kopijos (leidimo gyventi, pabėgėlio statuso patvirtinantys dokumentai ar pan., pasų (pagrindinis ir vizos puslapis) ir gimimo liudijimų kopijos;
  • Atnaujintą prašymo formą galima rasti tinklalapyje www.svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“ arba D.U.K.
  • Prašymo formą siųsti savivaldybe@vilnius.lt

Reikia žinoti, kad:

 • Prašymo teikėjui elektroniniu paštu patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti, nurodomas e. prašymo registracijos numeris.
 • Prašymo tiekėjui bus nurodoma informacija, jeigu jis turi susipažinti su papildomomis priėmimo tvarkomis.
 • Tėvams (globėjams) apie kvietimą mokytis ugdymo įstaigoje bus pranešama elektroniniu laišku.
 • Vaikams sudaroma galimybė sulaukti visų įmanomų kvietimų iš ugdymo įstaigų ir tik tada priimti sprendimą.
 • Taip pat vartotojams bus nuolat siunčiama aktuali informacija apie priėmimo procesus ir priėmimo eigą.
 • Priimtų / nepriimtų mokinių sąrašai skelbiami mokyklos interneto svetainėje pagal priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką.

Kokia mokykla priklauso pagal gyvenamąją teritoriją galite pasižiūrėti čia.

Mokinių priėmimo 2023-2024 m.m. komisija sudaryta 2023-03-28 direktoriaus įsak. Nr. V-32.

Priėmimo komisijos nariai:

Eglė Bridikienė – komisijos pirmininkė;
Indrė Ežerskytė – Andrulevičienė, komisijos sekretorė;
Audronė Vildžiūnaitė – Pukėnė, komisijos narys;
Vaida Butkuvienė, komisijos narys.

Vilniaus Vydūno progimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Kilus klausimams – tel. Nr. +370 660 93761