Kūrybinės dirbtuvės/konferencija „Vaiko gerovės komisijų vaidmuo, kuriant Unicef Vaikams draugišką miestą“

posted in: Naujienos | 0

2023 Balandžio 20 d. vyko kūrybinės dirbtuvės/konferencija ,,Vaiko gerovės komisijų vaidmuo, kuriant Unicef vaikams draugišką miestą“, šio renginio organizatoriai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius, Vilniaus miesto savivaldybės vaiko gerovės komisija. Renginys apjungė tris mokyklas: Vilniaus Pilaitės gimnazija, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija ir Vilniaus Vydūno progimnazija, jame dalyvavo Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos nariai. Renginį sudarė dvi dalys: kūrybinės dirbtuvės pagal klasių koncentrus 1-4 kl., 5-8 kl., 9-12 kl. ir konferencija. Tikslas buvo susipažinti su Unicef vaikams draugiško miesto kūrimo 2023–2025 metų veiksmų planu ir išsigryninti sritis, veiksmus, kaip gali vaiko gerovės komisijos, siekdamos įgyvendinti Vaikams draugiško miesto kūrimo 2023–2025 metų veiksmų planą, plėtoti gerosios darbo patirties sklaidą tarp Vaiko gerovės komisijų.

Vilniaus miesto mokyklų vaiko gerovės komisijos nariai, kūrybinėse dirbtuvėse aptarė formas ir būdus, kaip vaikai gali aktyviau įsitraukti, sprendžiant jiems aktualias problemas, kaip juos skatinti reikšti nuomonę ir diskutuoti. Išsigrynino ir numatė veiklas, kurias galės įsitraukti į kitų metų vaiko gerovės komisijos metinius planus. Darbo metu pasidalino gerąja patirtimi apie saugios ir palankios vaikui ugdymosi aplinkos kūrimą mokyklose, veiklos būdus padedančius tobulinti Vaiko geros komisijos veiklą ugdymo įstaigoje.