Konstitucijos egzaminas

posted in: Naujienos | 0

Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priėmė ir 1992 metais spalio 25 dieną paskelbė Konstituciją.

Minėdami konstitucijos dieną, spalio 25 dieną, trečiadienį progimnazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvaus Konstitucijos egzamine.

Egzamino vieta: 138 kab., nuotoliniu būdu, konstitucijosegzaminas.lt