Neįprasta ekspozicija

posted in: Naujienos | 0

Saulėtą šv. Valentino dieną 6b klasės moksleiviai su lietuvių kalbos mokytojomis Jūrate Ratautiene ir Vitalija Subačiūte išsiruošė į Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią, kurioje apžiūrėjo neįprastą parodą. Parodoje eksponuojama ukrainiečių vaikų kūryba ant panaudotos karo amunicijos (ant raketų, kulkosvaidžių, šalmų, granatsvaidžių, automatų). Ten pat susipažino su iškilia Lietuvos arkivyskupo, pirmojo unitų šventojo, Juozapato Kuncevičiaus asmenybe.

Vėliau mokiniai aplankė Konrado celę, esančią už unitų bažnyčios. Šioje celėje kalėjo poetas Adomas Mickevičius, o celė pavadinta jo poemos „Konradas Valenrodas“ herojaus vardu. Celėje yra dvi ekspozicijos. Viena yra tarsi kalėjimo kameros imitacija, o kitoje esanti fotostendų ekspozicija pasakoja apie A. Mickevičiaus gyvenimą Vilniuje.

Ekskursiją siedami su Vasario 16-ąja kartu aplankėme ir vieno svarbiausių Lietuvos nepriklausomybės veikėjų – Jono Basanavičiaus – paminklą.

Pakeliui susipažinome su dviem seserimis rašytojomis – Lazdynų Pelėda ir Šatrijos Ragana (aplankėme jų paminklą).

Ekskursiją vainikavo šilta saulė, pranašaujanti artėjantį pavasarį ir visų laukiamą taiką.