Balandžio 2 -oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena

posted in: Straipsniai | 0

Šia diena siekiama atkreipti ne tik visuomenės ir atsakingų institucijų dėmesį į iššūkius su kuriais kasdien susiduria šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimo turinčius vaikus, bet ir skatinti žmonių sąmoningumą, toleranciją. Svarbu suprasti, jog autistiški vaikai yra lygiai tokie pat mūsų Valstybės piliečiai, broliai ir seserys. Jiems turi būti skiriamas toks pat dėmesys, meilė, rūpestis.

Dažnai galime sulaukti klausimų , kokią spalvą ar simboliką būtų teisinga naudoti?

Dėlionės detalė kaip simbolis buvo pradėtas naudoti dar 1963 m., kai autizmas buvo suprantamas kaip „mįslingas“ sutrikimas, lyg tam asmeniui kažkokios detalės trūktų. Beje, pradžioje dėlionės paveikslėlyje dar buvo vaizduojamas verkiantis berniukas. Visai nekeista, kad autistiškų žmonių bendruomenė nenori tokio įvaizdžio. Pasirinktas begalybės simbolis, jau kurį laiką naudojamas simbolizuojant neuroįvairovę, kurios kontekste ir matomas autizmas.

Nuo mėlynos prie įvairių spalvų!

Mėlyna spalva simbolizavo, kad autizmas – tai „berniukiškas“ sutrikimas, nes dar 10 metų atgal buvo galvojama, kad šis sutrikimas diagnozuojamas 8k. didesniam skaičiui berniukų nei mergaičių. Naujausi tyrimai rodo, kad santykis yra 3:1 – mergaičių autizmas tiesiog mažai tyrinėtas, o pasireiškia kitaip. Beje, užsienio šalyse autistiškas mergaites, jų skirtingumą simbolizuoja geltonos boružėlės. Mėlyną spalvą vis dažniau keičia spalvų spektras, simbolizuojantis neurologinę įvairovę (angl. neurodiversity). Dar siūloma aukso spalva, nes auksas periodinėje cheminių elementų lentelėje žymimas simboliu „Au“ (Au-tizmas).

Nuo žmogaus su sutrikimu – prie autistiško žmogaus!

Save atstovaujantys autistiški asmenys pageidauja, kad jų nevadintume žmonėmis „su sutrikimu“, būtinai pabrėždami diagnozę. Kasdienėje kalboje galima drąsiai sakyti: autistiškas vaikas, autistiškas asmuo, autistiška moteris ir t.t. Neuroįvairovė jungia „kitoniškos psichikos žmones“. Žinoma, terminas „asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimą“ yra moksliškai teisingas, vartojamas specialistų. Svarbu nesakyti „serga autizmu, kenčia nuo autizmo, gydyti autizmą“ – autizmas nėra liga.

Kokią spalvą ar simbolį bepasirinksite šiandien, svarbu, kad skleisdami žinojimą, Jūs prisidedate prie autistiškų vaikų ir suaugusiųjų priėmimo Lietuvoje, kovos su mitais bei stigmomis.

Visi autistiški asmenys turi gauti tinkamą pagalbą individualiems iššūkiams įveikti ir būti pilnaverčiais visuomenės nariais.

Šaltiniai:Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba; Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; Autism Awareness Heart – Autism Spectrum Disorder Heart Emoji