eTwinning seminaro refleksija

posted in: Naujienos | 0

Birželio 6-8 dienomis Prahoje vyko programos „eTwinning” tarptautinis seminaras „Multilateral eTwinning: Innovation and Education: Well-being with eTwinning“. Seminare dalyvavo 57 mokytojai iš įvairių Europos šalių, o Lietuvą atstovavo dvi mokytojos. Viena iš jų buvo Vydūno progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Eglė Bridikienė. Atranką vykdė Švietimo mainų ir paramos fondas.

Trijų dienų seminare susirinkę mokytojai ir eTwinning atstovai iš nagrinėjo inovatyvius ugdymo pavyzdžius, dalinosi gerąja patirtimi, diskutavo apie efektyvų skaitmeninių įrankių integravimą mokymo(si) procese bei aptarė skaitmeninės gerovės svarbą mūsų gyvenime. Dalyviai dalinosi praktiniais emocinės gerovės palaikymo pavyzdžiais, kurie taikomi jų mokyklose, akcentavo kaip svarbu, kad mokykloje gerai jaustųsi ir mokiniai, ir mokytojai. 

Pirmąją dieną vyko susipažinimo sesija, kurioje dalyviai turėjo pristatyti save ir savo mokyklas. Antros dienos dirbtuvių metu mokytojai jungėsi ir praktiškai išbandė eTwinning platformą, mokėsi apie naujausias skaitmenines mokymo(si) priemones ir metodikas, skirtas ugdymo proceso tobulinimui. Dirbdami grupėse diskutavo apie gerąsias praktikas mokyklose ir dalinosi patirtimi. Trečiąją dieną mokytojai kūrė ir pristatė projektų idėjas, kurių metu buvo akcentuojamas tarptautinis bendradarbiavimas ir kūrybiškumo skatinimas mokyklose. Visi seminaro dalyviai susikūrė prieigą prie Twinspace platformos, kurioje gali dalintis ištekliais, idėjomis ir palaikyti ryšius su kitais projekto dalyviais. Mokytoja Eglė Bridikienė 2024/2025 mokslo metais įgyvendins tarptautinį projektą „Audio Teen Connection“ kartu su Kroatijos ir dviem Čekijos mokyklų mokytojomis, kuris skatins mokinius lavinti komunikacinius, kultūrinio pažinimo, skaitmeninius bei socio-emocinius įgūdžius bendraujant ir kuriant kartu. Mokytoja taip pat tikisi, kad pažintis su Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininke Sandra Grinkoviene atneš naujų įdomių atradimų Vydūno progimnazijai.

Tikimės, kad ši nauja eTwinning patirtis padės mokyklos mokiniams ir mokytojams įgyti naujų potyrių, metodų, patobulinti komunikavimo, bendradarbiavimo bei skaitmenines kompetencijas, atvers  galimybes tarptautiniam bendradarbiavimui.