Karjeros kompetencijų ugdymas

posted in: Ugdymas karjerai | 0

Karjerą šiais laikais suprantame kaip žmogaus mokymosi, tobulėjimo, savęs pažinimo ir profesinių pasirinkimų kelią.

Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir gyvenimo tėkmėje „keisti kursą“, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą: nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų bei karjeros kelio savirefleksijos brandžiame amžiuje. Mokymosi mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Ugdymas karjerai mokykloje yra integrali bendrojo ugdymo dalis.

Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?

Savęs (asmenybės) pažinimas

Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas.

Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

Naudingos nuorodos:

John L. Holland savarankiško profesijos pasirinkimo klausimynas

Charakteris.info – Asmenybės testas

Karjeros galimybių pažinimas

Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.

Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.

Pažinti kintantį darbo pasaulį.

Naudingos nuorodos:

Profesijų Labirintas

LAMA BPO – informacija apie studijas Lietuvos profesinio, aukštesniojo ir aukštojo mokslo įstaigose bei priėmimo vykdymą

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (profesinių, bakalauro ir magistro studijų Lietuvoje informacijos paieška, filtrai, palyginimai)

Kur stoti – Žurnalas apie profesinio, aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo įgijimą, aktualijos, testai

Karjeros planavimas

Kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.
Priimti karjeros sprendimus.
Sudaryti karjeros planą.

Naudingi įrankiai:

SMART metodika – kaip kelti efektyvius tikslus
WOOP metodas – efektyviai keisti įpročius (anglų k.)

Karjeros įgyvendinimas

Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
Tikslingai ieškoti darbo.

Naudingos nuorodos:

karjera.lt – Bendra informacija apie karjeros valdymą ir karjeros paieškos sistema studentams
cv.lt – viena iš darbo paieškos sistemų

Šios kompetencijos vertingos jau mokantis mokykloje – organizuojant savo mokymosi ir kitas svarbias veiklas, įgyjant pasitikėjimo savimi ir motyvacijos siekti tikslų.

Karjeros specialistai mokiniams padeda:

 • išsiaiškinti karjeros žingsnius, mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarka;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Klasių vadovams:

 • siūlo klasės valandėlių temas, supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros veiklas ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.

Karjeros klausimais progimnazijoje konsultuoja:
Kristina Gaižiūnienė – karjeros ugdymo specialistė
kristina.gaiziuniene@vydunoprogimnazija.lt

NAUDINGOS NUORODOS

LAMA BPO – bendrojo priėmimo į aukštojo mokslo institucijas sistema, konkursinio balo skaičiuoklės ir kita naudinga informacija mokiniui

Nacionalinė švietimo agentūra – Egzaminai – aktualiausia ir naujausia NŠA skelbiama informacija apie brandos egzaminus

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje

Užimtumo tarnyba

Euroguidance – informacija apie profesinį orientavimą Europos Sąjungoje

Kur stoti – leidiniai „Kur stoti“, „Kuo būti“, konkursinio balo skaičiuoklės

Valstybinis studijų fondas – Valstybinis studijų fondas

Studijų kokybės vertinimo centras – Studijų kokybės vertinimo centras

Studijos ir karjera – VšĮ „Studijos ir karjera“. Tai EducationUSA tinklo narys – oficialus informacijos šaltinis apie studijų galimybes JAV

MUKIS – mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė, informacija apie karjeros renginius

Europass – patraukli ir nemokama gyvenimo aprašymo (CV) rengimo forma atpažįstama ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje

Savanorių centras – savanorystės galimybės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje

Savanorystė – savanorystė, jos teikiamos naudos ir papildomi balai stojant į universitetą

Istoriniaicv.lt – „Europass“ edukacinis projektas istoriniaicv.lt – pamatyk, kaip atrodytų žymių istorinių asmenybių gyvenimo aprašymai (CV)