Ugdymo proceso metu, 2022-2023 mokslo metais, skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.