Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojui ugdymui (pagrindinio, pirmos pakopos) pareigoms eiti, 1 et.

posted in: Skelbimai | 0

Informacija Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir pavaduotojų grupei (I). Pareigybės lygis – A2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga organizuoti pagrindinio ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.